close

פתרונות לענף הקמעונאות

check_circle_outlineMYBRANCH

מערכת מתקדמת לניהול הידע, המידע והתקשורת ברשתות קמעונאיות

check_circle_outlineRetailVIP

יצירה מאובטחת ואוטומטית של מועדון הלקוחות והנאמנות שלך

check_circle_outlineSpotLight

יוצרים לכם ערוץ תקשורת חדש פלטפורמת שיווק דיגיטלי

check_circle_outlinePIXEL CRM

מערכת ניהול לקוחות שהיא יותר ממערכת CRM

check_circle_outlineFormation

ניהול תהליכים ארגוניים מבוססי טפסים

ריטייל סופט

מובילה חדשנות וטכנולוגיה

ריטייל סופט מספקת פתרונות תפעולים טכנולוגיים מקיפים לענף הקמעונאות באמצעות פלטפורמות דינמיות – המאפשרת תקשורת מקוונת בין העובדים והסניפים השונים בארגון – מרכז הרשת, יחידותו הלוגיסטיקת, ועוד בכדי לשפר וליעל את התקשורת בין העובדים בתוך הרשת ועם הלקוחות.

השימוש בפלטפורמות מאפשר התייעלות, שיפור איכות השירות וכפועל יוצא הגדלת היקף המכירות.