FORMATION

הפכו את התשובות לתובנות

מערכת ללמידה אירגונית בקלות וביעילות באמצעות תהליכים ארגוניים מבוססי טפסים. באמצעות אפליקציית FORMATION הארגון יכול לבנות שאלונים וטפסים לתהליכים שונים בארגון. האפליקציה מאפשרת קביעת משקל שונה לכל שאלה ותהליך בהתאם לצורכי הארגון כך שניתוח התוצאות יהיה מובנה יותר ומהיר יותר.

המידע והתוצאות שיתקבלו מהשאלונים והטפסים יאפשרו הבנת תהליכי שירות המכירה ביחידות השונות בארגון, בדיקת ביצועי התפעול, הניהול, השיווק, התוכן, המוצרים, העובדים ועוד. גישה לתובנות הייחודיות וניתוח הביצועים יאפשרו לך להפיק תובנות מהנתונים ולמקסם תוצאות.

להפוך תובנות לפעולה

ריטייל סופט מעמידה לרשות לקוחותיה כלי בקרה תומכי החלטות המאפשרים זיהוי דירבון ואיתור בעיות, חולשות וכשלים בתהליכי השירות והמכירה.
כלים אלה משמשים לבקרה, למדידה ואיכות ההטמעה של תהליכים ביחידות השונות בארגון.

לכל עסק וחברה יש משאב אחד שהכרחי לקיומה – לקוחות.
לא משנה באיזה תחום, הלקוח הוא המנוע לקיומו של כל עסק. לכן, בשביל להתקיים ולהתפתח, העסק צריך להבין מה בעצם הלקוח חווה כאשר הוא בא באינטראקציה איתו.

תוצרי הפעילות מהווים כלי אופרטיבי לשיפור חווית הלקוח וכנגזרת תורמים להגדלת הפעילות העסקית.

כלי בקרה תומכי החלטות הם חלק מתהליך ארגוני, שמטרתו ייעול ושיפור אמיתי. באמצעות תהליך זה, נמדד תפקודו של עסק תוך שימוש במידע שמתקבל מהשטח כדי לבחון אפיונים שונים בעסק, במחסן הלוגיסטיק, בחנות, בתחנת דלק, בבית הקפה ומסעדה.

המערכת ידידותית מותאמת לכל פלטפורמה המאפשרות בניית פרקים, שאלות ומשקלים לכל פרק ושאלה וקבלת מידע, המאפשר ניתוחים השוואתיים, ומגמות לאורך זמן, קבלת התראות והפקת דוחות שונים המבוססים על ציונים דגשים ונקודות לשימור ושיפור.

תוצרי הבקרה והדוחות כוללים דוחות מסכמים, וכן צילומים של הבקרות השונות

יכולות המערכת

יכולות המערכת

יצירת טופס מרובה פרקים ומרובה שאלות, הכולל הגדרת משקל נפרד לכל פרק ויצירת משקל לכל שאלה.

יכולת ניתוח ובקרת היסטורית התשובות ברמת משתמש המערכת וברמת כל פרק וכל שאלה.
ניתוח נתונים ניקוד ציון הטופס, ציון פרק וציון לכל שאלה.

מילוי הטופס ממולא בצורה נגישה מהמחשב, מהטלפון הנייד או מהטאבלט.

הזדהות OTP כניסה עם קוד חד פעמי לכלל המשתמשים. מאפשרת רמת אבטחת מידע גבוהה למערכת ולמשתמשים.

אפשרות הפקת קבצי Excel של כלל המידע. ניתן להוסיף תמונות לטופס כחלק מהמענה בכול דרך שתחפצו.

ניתן לקבל דוא"ל מפורט בכל זמן שתחפצו עם המידע הרלוונטי.

בכל מכשיר, בכל זמן, בכל שעה

פנייה מהירה