FORMATION

הפכו את התשובות לתובנות

מערכת למידה ארגונית בקלות וביעילות באמצעות תהליכים ארגוניים מבוססי טפסים​.

מחשוב תהליכים ארגונים, מרובי שכבות ומשקלים מורכבים ככל שיהיו בכמה דקות.

  

הבנת תהליכי שירות והמכירה ביחידות השונות בארגון, יאפשרו לבדוק בצורה טובה יותר את ביצועי התפעול, הניהול, השיווק, התוכן, המוצרים, העובדים ועוד. תוך כדי גישה לתובנות הייחודיות וניתוח הביצועים שיאפשרו לך להפיק את המקסימום מהנתונים.

להפוך תובנות לפעולה

ריטייל סופט מעמידה לרשות לקוחותיה כלי בקרה, תומכי החלטות, המאפשרים זיהוי דירבון ואיתור בעיות, חולשות וכשלים בתהליכי השירות והמכירה.
כלים אלה משמשים לבקרה, למדידה ואיכות ההטמעה של תהליכים ביחידות השונות בארגון.

לכל עסק וחברה יש משאב אחד שהכרחי לקיומה – לקוחות.
לא משנה באיזה תחום, הלקוח הוא המנוע לקיומו של כל עסק. לכן, בשביל להתקיים ולהתפתח, העסק צריך להבין מה בעצם הלקוח חווה כאשר הוא בא באינטראקציה איתו.

תוצרי הפעילות מהווים כלי אופרטיבי לשיפור חווית הלקוח וכנגזרת תורמים להגדלת הפעילות העסקית.

כלי בקרה תומכי החלטות הם חלק מתהליך ארגוני, שמטרתו ייעול ושיפור אמיתי. באמצעות תהליך זה, נמדד תפקודו של עסק תוך שימוש במידע שמתקבל מהשטח כדי לבחון אפיונים שונים בעסק, במחסן הלוגיסטיק, בחנות, בתחנת דלק, בבית הקפה ומסעדה.

המערכת ידידותית מותאמת לכל פלטפורמה המאפשרות בניית פרקים, שאלות ומשקלים לכל פרק ושאלה וקבלת מידע, המאפשר ניתוחים השוואתיים, ומגמות לאורך זמן, קבלת התראות והפקת דוחות שונים המבוססים על ציונים דגשים ונקודות לשימור ושיפור.

תוצרי הבקרה והדוחות כוללים דוחות מסכמים, וכן צילומים של הבקרות השונות

יכולות המערכת

יכולות המערכת

יצירת טופס מרובה פרקים ומרטבה שאלות, הכולל הגדרת משקל נפרד לכל פרק ויצירת משקל לכל שאלה.

יכולת ניתוח ובקרה היסטוריה התשובות ברמת משתמש המערכת וברמת כל פרק וכל שאלה.
ניתוח נתונים ניקוד ציון הטופס, ציון פרק וציון לכל שאלה.

מילוי הטופס ממולא בצורה נגישה מהמחשב, מהטלפון הנייד או מהטאבלט

הזדהות OTP כניסה עם קוד חד פעמי לכלל המשתמשים. מאפשרת רמת אבטחת מידע גבוה למערכת ולמשתמשים.

אפשרות  הפקת קבצי Excel של כלל המידע. שילוב להוסיף תמונות לטופס כחלק מהמענה בכול דרך שתחפצו.

ואתם מקבלים דוא"ל מפורט בכל זמן שתחפצו עם המידע הרלוונטי.

בכל מכשיר, בכל זמן, בכל שעה

פנייה מהירה