Retail VIP

פלטפורמה ייחודית ופורצת דרך בארץ ובעולם אשר עושה סדר חדש בתהליך הצטרפות למועדוני לקוחות ברשתות קמעונאיות. הפלטפורמה מאפשרת הצטרפות למועדון באמצעות הסלולרי של הלקוח בקלות וביעילות תוך שמירה על איכות הנתונים.
שילוב של סקרים וקופונים. 

 

RetailVIP הינו פתרון ליצירה ועדכון מועדון לקוחות וקהילות נאמנות איכותיות ומאובטחות.

הפתרון משלב צילום, הקלטה ואירכוב הטפסים והשיחות כחלק ממאגר המידע שלכם.

הגדילו את מעורבות הלקוחות שלכם מעבר לרישום:
נצלו את האינטראקטיביות והדיגיטליות של RetailVIP כדי ליצור אינטראקציה עם סרטונים, קופונים, משחקים ועוד..

RetailVIP הינו פתרון ליצירה ועדכון מועדון לקוחות וקהילות נאמנות איכותיות ומאובטחות. הפתרון משלב צילום, הקלטה ואירכוב הטפסים והשיחות כחלק ממאגר המידע שלכם.

הגדילו את מעורבות הלקוחות שלכם מעבר לרישום:  נצלו את האינטראקטיביות והדיגיטליות של RetailVIP כדי ליצור אינטראקציה עם סרטונים, קופונים, משחקים ועוד..

תמיכה בטלפון כשר  כ 20% מהלקוחות שלכם מהמגזר הדתי והחרדי משתמשים בטלפון כשר בישראל. 

מערכת טכנולוגית מתקדמת תזהה ותמיר בצורה אוטמטית את המידע האישי מטקסט לקול
( text to speech ),

ללקוח קיימת היכולת לתיקון קולי של המידע כאשר המערכת תמיר את הקול לטקסט (speech to text)  בחזרה ותרשום עבורכם את הפרטים בצורה מדוייקת. 

כל המידע שניצבר נרשם אוטמטית ומידית גם לקופה וגם למערכת ה CRM שלכם או לכל מסד נתונים בו אתם מנהלים את הלקוחות שלכם.

בנוסף המערכת מאפשרת שמירה ארכיונית של הרישום כקובץ קול לצורך בקרה.

תמיכה בטלפון כשר  כ 20% מהלקוחות שלכם מהמגזר הדתי והחרדי משתמשים בטלפון כשר בישראל. 
מערכת טכנולוגית מתקדמת תזהה ותמיר בצורה אוטמטית את המידע האישי מטקסט לקול ( text to speech ),
ללקוח קיימת היכולת לתיקון קולי של המידע כאשר המערכת תמיר את הקול לטקסט (speech to text)  בחזרה ותרשום עבורכם את הפרטים בצורה מדוייקת. 
כל המידע שניצבר נרשם אוטמטית ומידית גם לקופה וגם למערכת ה CRM שלכם או לכל מסד נתונים בו אתם מנהלים את הלקוחות שלכם.
בנוסף המערכת מאפשרת שמירה ארכיונית של הרישום כקובץ קול לצורך בקרה.

פיצ'רים מרכזיים

שלב מקדמי

לפני שליחת המסרון המערכת בודקת מראש באם הלקוח קיים במסד הנתונים ומתריעה למוכרן לרבות הצגת צילום הטופס הקיים במערכת.

לאחר רישום

המסרון מוצפן למספר טלפון נייד שלא ניתן לשנותו. המסרון נשלח עם זמן קצוב ליצירה/ עדכון על ידי הלקוח. שילוב חתימה גרפומטרית בטופס.

תוצרים מיצירה ועדכון

הטופס מצולם ונשמר כקובץ בשרתי הקמעונאי כולל חתימת הלקוח. שמירת היסטורית רישומים ועדכונים בטבלאות המועדון של הקמעונאי.

הגדרת השדות

בדיקת ואימות שדות בטופס (ת.ז, מייל, ערים). ניתן להוסיף דינמית שדות משתנים כדוגמת תאריך לידה נוספים, בני זוג, תאריכים מיוחדים.

פעילות שיווקית

חיבור לקמפיין רימקטינג בפייסבוק ובגוגל - הטופס מאפשר צביעת חבר המועדון ומאפשר ליצור קבוצה של אנשים שהגיעו מהטופס ולפרסם רק להם או לחלופין לוודא שלא מפרסמים להם. שילוב של סקרים וקופונים.

המידע ואבטחת המידע

המידע נרשם ומתעדכן אך ורק בטבלאות חברי המועדון של שלכם. ללקוח נחסמת האפשרות לשינוי נתונים לאחר שליחת הטופס - הקישור פג תוקף לאחר ההצטרפות / עדכון.

VIP-FULL

תמיכה בטלפון כשר

רישום למועדון טלפון כשר

סרטונים

פנייה מהירה